كاربرد ورق آجدار

كاربرد ورق آجدار

1- تولید صنایع فلزی و صنایع دکوراسیون
2- راه سازی که به صورت موقت باید عبور و مرور از روی آن انجام گیرد
3- کف زمین های در حال عملیات ساخت
4- ساخت حفاظ هایی برای مناطق حساس نظامی و زندان ها
5- استفاده در کف اتاق کامیون ها و وانت بار ها
6- جداسازی و دانه بندی در خطوط تولید مواد غذایی و کشاورزی
7- ساخت درب هایی برای در پارکینگها ، ورودی منازل و انبارهاو
سقف و دیواره های آسانسور

8- کاربرد در ساخت قطعات لوازم خانگی
9- کاربرد درایستگاه های اتوبوس

 

انواع كاربرد هاي ورق آج دار