محصولات ما

محصولات ما شامل :

 

1-ورق موج دار طرح شادولاین

2-ورق سیاه

3-ورق کرکره سینوسی

4-ورق کرکره

5-ورق گالوانيزه

6- ورق موج دار طرح ذوزنقه

7-ورق طرح سفال ژنوا

8-ورق گالوانیزه رنگي

9-ورق طرح سفال پالرمو

10-ورق رنگي

11-ورق آجدار

12-ورق استیل

13-تير آهن

و…  مي باشد.

 

جهت اطلاعات بيشتر با ما تماس بگيريد.