مشخصات فنی هر حلقه سیم خاردار

  • سیم اصلی از فولاد سخت فنر ساخته شده است
  • قطر سیم اصلی 3 میلیمتر (0.1 ±) و قطر خار 2 میلیمتر (0.1 ±)
  • مقدار گالوانیزاسیون سیم اصلی 5±175 گرم در هر متر مربع
  • قدرت کشش سیم اصلی بیش از 5±135 کیلوگرم بر میلیمتر مربع
  • تعداد خار : 4 تیغه گالوانیزه
  • پوشش گالوانیزه خار به مقدار 5±50 گرم بر متر مربع
  • قطر هر حلقه سیم خاردار 100 سانتی متر است
  • طول هر حلقه سیم باز شده 0.5±17 متر
  • هر حلقه سیم شامل 1±68 دور می باشد
  • هر حلقه دارای دو دسته در هر طرف برای حمل و نقل می باشد

Image result for ‫عکس سیم خاردارخطی‬‎

از ارزانترین وسایل برای محصور کردن باغ ، کارخانه ها ، مراکز نظامی و ….. میتوان از سیم خاردار خطی نام برد.سیم خاردار 2 نخ که از متداول ترین  نوع سیم خارداراست ، از 2 رشته سیم به هم تابیده شده و و 2 رشته سیم به عنوان خار  ، تشکیل میشود.سیم خاردار تک نخ از 1 رشته سیم  و 2 رشته خار تشکیل میشود که مصرف آن برای کارهای تخصصی است و قیمت آن از سیم خارداردار 2 نخ بالاتر است.