ورق کرکره سینوسی

 ورق کرکره سینوسی الهام گرفته از سقف های شیروانی قدیمی است که با چوب تهیه می شدند. از همین رو امروزه نیز گاه به ورق کرکره سنوسی، ایرانیت هم گفته می شود.

 

مشخصات فنی ورق موجدار طرح کرکره سینوسی: